6 Ağustos 2012 Pazartesi

Seyid Hamid Haşimi, Seyyid Hamid Haşimi

Seyid Hamid Haşimi Giresun

Seyid Hamid Haşimi Giresun

Seyid Hamid Haşimi 10.09.1976 Mersin Tarsus doğumludur. İlkokulu Konya On Dokuz Mayıs İlkokulunda tamamladı. Orta Okulu Isparta Merkez Ortaokulunda tamamladı. Lise öğrenimini Isparta Lisesinde bitirdi. ÜniVersite eğitimine On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik fakültesi, ÇEvre Mühendisliğinde tamamladı. Ocak 1998’te ilk iş deneyimi olarak Isparta’da tEkstil fabrikasında işe başladı. 1998 Temmuz döneminde Vatani görevine başladı. Vatani görevinden 1999 Kasım ayında terhis oldu. 2000 Yılı Şubat ayında merkezi Bursa’da olan ve ülkemizin en köklü Atık Yönetimi Firmalarından birinde işe başladı. 2002 Haziran ayında ülkemizin en köklü lojistik firmasında Ar-Ge bölümünde çalışma hayatında devam etti.  Giresun, Seyid hamid Haşimi. Çöp ihalesi Seyyid Hamid Haşimi

· Atık Yönetimi, Atık Yönetim Sistemleri, Bertaraf, Toplama ve Taşıma,

· Bertaraf, Toplama ve Taşıma, Atık Yönetimi, İhaleler, Tıbbi Atıklar,

İLGİLENİLEN YERLER;
· Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri, Tuzla, Gebze, Kocaeli, İzmit, Kartepe, KüçükÇekmece,

Çalıştığı firmaların listesini görebilirsiniz.
· ADIM A.Ş.,
· GİNTEM A.Ş,
· CEYNAK A.Ş., (Çevre Ltd. , Teknik Ltd., Cihan Ltd.) (Bu firmalar birleşip daha sonra EVRA olmuş.
· ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI,
· POLİKAY A.Ş.,

http://www.siradisihaber.com/Dunya-seyid-hamid-hasimi-166398100.html

Seyid Hamid Haşimi

Seyid Hamid Haşimi

10.09.1976 yılında Kız Kalesi, Silifke Yoğurdu, Anamur Muzu ile meşhur Mersin şehrinde doğdu. İlkokulu Konya On Dokuz Mayıs İlkokulu'nda, orta okulu Isparta Merkez Orta Okulu'nda, lise öğrenimi ise Isparta Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimini On Dokuz Mayıs Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği’nde tamamladı. İlk iş deneyimine 1998 Ocak ayında Süleyman Demirel’in memleketi Isparta’da bir tekstil fabrikasında başladı. 1998 yılı Temmuz ayında vatani görevine başladı.
1999 Kasım ayında Vatani görevini teğmen rütbesi ile bitirdikten sonra, 2000 yılı Şubat ayında merkezi Bursa olan Katı Atık Yönetimi konusunda ülkemizin en köklü firmalarından biri olan GİNTEM KATI ATIK YÖNETİMİ A.Ş ‘nde çalışmaya başladı. Daha sonra 2002 Haziran’da sektöründe ilk sıralarda yer alan bir lojistik firmasının AR-GE bölümünde iş hayatına devam etti.
2003 yılı Şubat ayında adı hiç duyulmamış MERKEZİ Pendik’ de bulunan bir firmada çalışmaya başladı. 2010 Eylül ayında ülkemizin en büyük firmasının olan firmadan ayrılarak Çevre ve Orman bakanlığındaki görevine başladı. 2011 yılı haziran ayında bürokratlıkta makam sözü tutulmaması nedeni ile istifa etti. Aynı tarihte ülkemizin köklü firmalarından POLİKAY A.Ş. de (2011 Temmuz ayı itibariyle Atık Yönetim Sistemlerinin diğer kolu olan Saha Yönetimi, depolama ve bertaraf işleri ( çöp, geri dönüşüm, ihale-taahhüt) konusunda faaliyet gösteren bir firmada Anahtar Teknik Personel olarak çalışma hayatına devam etmektedir.) görevine başladı.
Atık Yönetimine ilişkin Türk Standartlarını oluşturdu. Giresun ve Ordu illerinin Atık Yönetimi ile ilgili yaptığı çalışmaları destekleyerek Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü’ nde Yüksek Lisansını tamamladı.

Sektöründe en iyi yaptığı işlerden biri de tezine konu olan Katı Atık ayrıştırma işlemidir. BU yöntem ile birlikte geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri bir sürece bağlanmıştır.
Katı atık, en yalın anlatımıyla evsel, ticari ve endüstriyel işlevler sonucu oluşan ve tüketicisi tarafından artık işe yaramadığı gerekçesiyle atılan ancak çevre ve insan sağlığı yanında diğer toplumsal faydalar nedeniyle düzenli biçimde uzaklaştırılması gereken maddeler olarak tanımlanabilir.
Kavramın belirleyici özelliği, kullanıcısının ya da üreticisinin maddeyi gözden çıkartması veya bu amaca sahip olmasıdır. Atık yönetimi literatüründe katı atık kavramı sıvı, gaz veya radyoaktif atıklar dışında kalan atıklar için kullanılsa da, söz konusu katı atıkların yeniden üretim ve işleme sürecine sokulması nedeniyle artık daha fazla atık anlamı taşımayan katı ya da yarı katı maddeler için de kullanılmaktadır. Katı atıkları yok edilmesi gereken maddelerden çok geri kazanılması gereken zenginlik olarak gören anlayışla çöpü, arzu edilmeyen yerlerde bulunan kıymetli maddeler; ise benzer bir anlatımla atıkları yanlış zamanda yanlış yerde bulunan kaynaklar biçiminde tanımlamaktadır.
Kentsel katı atık kavramı özellikle zararlı ve tehlikeli katı atık kapsamına girmeyen atıklar için kullanılmaktadır. (Kavram: Başta evsel nitelikli atıklar olmak üzere bu nitelikteki endüstriyel, ticari, kurumsal ve kentsel işlevler sonucu ortaya çıkan atıkları kapsamaktadır [EPA, 1989].) Kentsel katı atık kavramı, literatürde, yerel yönetimlerce ya da onlar adına yürütülen hizmetlerle toplanıp uzaklaştırılan atıklar için sıkça kullanılmaktadır. Katı atıklar, genel olarak, insan ve çevre sağlığına etkileri bakımından zararlı ve tehlikeli atıklar ile zararsız atıklar biçiminde iki grupta incelenmektedir.
Tekrar kullanım, atıkların temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekliyle defalarca kullanılmasıdır. Atığın kendi ilk şekliyle amacı ya da değişik amaçlar doğrultusunda yeniden kullanımı yöntemi, geri kazanım yöntemine yeğlenmektedir. Çünkü atığın tekrar kullanımı için toplama ve temizleme dışında hiçbir özel işleme gerek bulunmamaktadır.
Geri dönüşüm, atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci hammadde olarak üretim sürecine sokulmasıdır. (Giresun Çöp, Seyid Hamid Haşimi)
Geri kazanım, tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenleri fiziksel, kimyasal ya da biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir. Diğer bir deyişle geri kazanım süreci; geri kazanılabilir maddelerin katı atık yönetimi içinde 10 toplama, taşıma, aktarma, ayırma ve pazarlama fonksiyonlarının da yer aldığı, artık kullanım dışı kalmış geri kazanılabilir maddelerin yeni bir ürün olarak geri kazanılmasıdır. Kısaca, kullanım dışı kalmış atığın yeni bir ürün olarak geri kazanılmasıdır.
Diğer bir deyimle tüm işlemler atıkların bertraf edilmesidir. Bu işlemi en iyi ve en uyguna yapmakta her firmanın visyonu ve misyonu haline gelmelidir. Ordu Belediyesi, Giresun Belediyesi neden olmasın? Seyyid Hamid Haşimi yaptığı iş bakımında Çevre Mühendislerini, Çevre mühendisliğini ilgilendiren, en çok ilgilendiren bir iş kolundadır. Bu iş kolu Çevre Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Katı Atık ve Çöp Toplama işinden pis olsada birilerinin yapması, yaptırması gerek. (Çevre temizlik).
ADIM A.Ş., GİNTEM A.Ş, CEYNAK A.Ş. gibi firmalarda da fikirleri ile iş akışına önemli derecelerde katkılarda bulunarak ayrılmıştır. Geri dönüşüm standartlarında yapılan tüm yenilik ve düzenlemelerde her zaman bir adım önde olmak için çalışmalarına devam etmektedir.
Gintem a.ş., Ceynak a.ş., Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Omgal, Özalp Grup, Asis Çevre Teknolojileri, Temay, Ortem, İnsis.

Hala kendini çevreye adamış biri olarak devam etmektedir.

Seyyid Hamid Haşimi

Seyid Hamid Haşimi 10.09.1976 Mersin Tarsus doğumludur. İlkokulu Konya On Dokuz Mayıs İlkokulunda tamamladı. Orta Okulu Isparta Merkez Ortaokulunda tamamladı. Lise öğrenimini Isparta Lisesinde bitirdi. Üniversite eğitimine On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik fakültesi, Çevre Mühendisliğinde tamamladı.

Ocak 1998’te ilk iş deneyimi olarak Isparta’da tekstil fabrikasında işe başladı. 1998 Temmuz döneminde Vatani görevine başladı. Vatani görevinden 1999 Kasım ayında terhis oldu. 2000 Yılı Şubat ayında merkezi Bursa’da olan ve ülkemizin en köklü Atık Yönetimi Firmalarından birinde işe başladı. 2002 Haziran ayında ülkemizin en köklü lojistik firmasında Ar-Ge bölümünde çalışma hayatında devam etti. 2003 Şubat ayında adı sanı hiç duyulmamış merkezi pendik olan firmada tüm riskleri üzerine alarak çalışmaya başladı.

2005 yılında bir çok belediyenin Atık Yönetiminde adını duyduğu kişiydi o. Aynı dönemde atık yönetimine ilişkin Türk Standartları’nı oluşturdu. Giresun ve Ordu ilinin atık yönetimine ilişkin yaptığı çalışmaları destekleyerek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2009 Eylül ayında ayrılma kararı aldı. Ancak ufak bir firmayı büyültmek ve ayrılmak kolay bir karar değildi. 2010 Nisan ayında ayrılma işlemi tamamlandı. Eylül 2010 – Haziran 2011 arası Çevre Bakanlığında görev yaptı. 3/2 dereceden istifa etti. Temmuz 2011 itibari ile atık yönetim sistemlerinin başka bir boyutu olan Saha Yönetimi, depolama ve bertaraf işleri (Çöp, Geri dönüşüm, İhale) ile uğraşan bir firmanın anahtar teknik personeli olup bu konuda ülkemize katacağı değerler beklenmektedir.

Seyid Hamid Haşimi, Eylül 2010 – Haziran 2011 arası Çevre Bakanlığında görev yaptı. 3/2 dereceden istifa etti. Temmuz 2011 itibari ile atık yönetim sistemlerinin başka bir boyutu olan Saha Yönetimi, depolama ve bertaraf işleri (Çöp, Geri dönüşüm, İhale) ile uğraşan bir firmanın anahtar teknik personeli olup bu konuda ülkemize katacağı değerler beklenmektedi.

Yazar: Seyyid Hamid Haşimi, Seyid Hamid Haşimi